Page 1 of 1

Namestitev

Posted: Thu Oct 06, 2022 7:03 am
by alesB
Na krovni strani http://gnuplot.info/ lahko najdete ustrezno povezavo, nato pa sledite navodilom.

lpa