Page 1 of 1

5. ura (plan): premica v 2D in 3D, funkcija rand

Posted: Mon Dec 19, 2022 2:56 pm
by alesB
Napisali bi funkcijo, ki za podani T1(x1,y1) in T2(x2,y2) vrne vse parametre premice skoznju (torej k, n, a, b, c in m) v ravnini. Nato nekaj podobnega za premico v 3D.

V preostanku ure bi si ogledali funkcijo rand in morda eno aplilkacijo (kvadraturo z Monte Carlo ali kaj podobnega).

lpa