Page 1 of 1

Namestitev

Posted: Wed Oct 05, 2022 7:21 am
by alesB
Zańćetna stran je https://octave.org/download, najdite ustrezni OS in sledite navodilom.

lpa