1. ura

forum v pomoč delavnici UR
Post Reply
alesB
Site Admin
Posts: 33
Joined: Tue Jul 12, 2022 8:43 am

1. ura

Post by alesB »

Ustvarjanje datoteke in izpis nanjo:

Code: Select all

xx=linspace(-5,5,10);
yy2=xx.^2;
yy3=xx.^3;
fid=fopen("izpis.dat","w");
for i=1:10
 fprintf(fid,'%10.4f %10.4f %10.4f\n',xx(i),yy2(i),yy3(i));
end
fclose(fid);
Kako izgleda funkcija (m-datoteka):

Code: Select all

function [out1,out2,...]=ime_funkcije(in1,in2,in3,...)
Prva funkcija, datoteka osnovne4.m:

Code: Select all

% vhodni podatki:
% a,b: dve "stevili
% izhodni:
% v=vsota, r=razlika, p=produkt, k=koli"cnik

function [v,r,p,k]=osnovne4(a,b)
 v=a.+b;
 r=a.-b;
 p=a.*b;
 k=a./b;
end
lpa
Post Reply