Search found 33 matches

by alesB
Sun Mar 05, 2023 12:38 pm
Forum: Uporaba računalnika
Topic: 11. in 12. ura (plan): NDE
Replies: 0
Views: 514

11. in 12. ura (plan): NDE

Navadne diferencialne enačbe bomo reševali z ukazom

Code: Select all

lsode
Bolj preproste (pot, hitrost, pospešek) smo že 11. uro, bolj zahtevne
(recimo, raketa v gravitacijskem polju ali Lorenzov čudni atraktor)
pridejo na vrsto 12. uro.

lpa
by alesB
Mon Feb 20, 2023 4:46 pm
Forum: Uporaba računalnika
Topic: 10. ura (plan): obdelava signala
Replies: 1
Views: 104

Re: 10. ura (plan): obdelava signala

# Octave 4.2.2, Mon Feb 13 18:06:01 2023 CET <ales@piko> clc uu=sigsum([1,2,3],[30,50,60],[0,0,0]) fs=1000; ts=2; tt=0:1/fs:(ts-1/fs); uu=sigsum(tt,[1,2,3],[30,50,60],[0,0,0]); uu uu=sigsum(tt,[1,2,3],[30,50,60],[0,0,0]); [tt,uu] [tt;uu] [tt;uu]' [tt;uu]' uu=sigsum(tt,[1,2,3],[30,50,60],[0,0,0]); [...
by alesB
Sun Feb 19, 2023 6:20 pm
Forum: Uporaba računalnika
Topic: 10. ura (plan): obdelava signala
Replies: 1
Views: 104

10. ura (plan): obdelava signala

Naredili bomo najbolj osnovno obdelavo signala. Kot primer bomo vzeli signal, ki je vsota sinusnih signalov treh frekvenc. Ena je visoka, relativno majhne amplitude, zato njen prispevek izgleda kot motnja. Postopek je naslednji: signal (s FFT) pretvorimo v spekter, spekter popravimo in transformiram...
by alesB
Mon Feb 13, 2023 4:55 pm
Forum: Uporaba računalnika
Topic: 9. ura (plan): FFT
Replies: 7
Views: 210

Re: 9. ura (plan): FFT

% od signala do spektra in nazaj: FFT in IFFT % vsota ve"c signalov poljubnih amplitud % parametri na izbiro (glej ffto1b.m) function fft03a(ffin,vv,tmax,fs) tspause=2.0; tt=0:1/fs:(tmax-1/fs); ss=akordvol(ffin,vv,tmax,fs); plot(tt,ss,"linewidth",3);grid; pause(tspause); fftss=fft(ss...
by alesB
Mon Feb 13, 2023 4:45 pm
Forum: Uporaba računalnika
Topic: 9. ura (plan): FFT
Replies: 7
Views: 210

Re: 9. ura (plan): FFT

% produkt ve"cih signalov poljubnih amplitud (akord) % parametri na izbiro function fft02b(ffin,vv,tmax,fs) tt=0:1/fs:(tmax-1/fs); ss=sigprod(ffin,vv,tmax,fs); plot(tt,ss,"linewidth",3);grid; pause(2); fftss=fft(ss); ff=0:1/tmax:(fs-1/tmax); nmax=round(tmax*fs); plot(ff(1:nmax),abs(f...
by alesB
Mon Feb 13, 2023 4:45 pm
Forum: Uporaba računalnika
Topic: 9. ura (plan): FFT
Replies: 7
Views: 210

Re: 9. ura (plan): FFT

% produkt dveh signalov poljubnih amplitud (akord) % parametri na izbiro function fft02a(f1,f2,v1,v2,tmax,fs) tt=0:1/fs:(tmax-1/fs); ss=sigprod([f1,f2],[v1,v2],tmax,fs); plot(tt,ss,"linewidth",3);grid; pause(2); fftss=fft(ss); ff=0:1/tmax:(fs-1/tmax); nmax=round(tmax*fs); plot(ff(1:nmax),...
by alesB
Mon Feb 13, 2023 4:12 pm
Forum: Uporaba računalnika
Topic: 9. ura (plan): FFT
Replies: 7
Views: 210

Re: 9. ura (plan): FFT

Posebni za ton, akord in produkt: function [yy]=tonvol(f,v,ts,fs) tt=0:1/fs:(ts-1/fs); yy=v.*sin(2*pi*f*tt); end function [aa]=akordvol(ff,vv,ts,fs) n=length(ff); bb=[]; for i=1:n bb=[bb;tonvol(ff(i),vv(i),ts,fs)]; end aa=mean(bb); end function [aa]=sigprod(ff,vv,ts,fs) n=length(ff); aa=tonvol(ff(1)...
by alesB
Mon Feb 13, 2023 4:10 pm
Forum: Uporaba računalnika
Topic: 9. ura (plan): FFT
Replies: 7
Views: 210

Re: 9. ura (plan): FFT

% vsota ve"c signalov poljubnih amplitud % parametri na izbiro (glej ffto1b.m) function fft01c(ffin,vv,tmax,fs) tspause=2.0; tt=0:1/fs:(tmax-1/fs); ss=akordvol(ffin,vv,tmax,fs); plot(tt,ss,"linewidth",3);grid; pause(tspause); fftss=fft(ss); ff=0:1/tmax:(fs-1/tmax); nmax=round(tmax*fs...
by alesB
Mon Feb 13, 2023 4:10 pm
Forum: Uporaba računalnika
Topic: 9. ura (plan): FFT
Replies: 7
Views: 210

Re: 9. ura (plan): FFT

% vsota dveh signalov poljubnih amplitud (akord) % parametri na izbiro % predlog: ft01b(10,15,1,0.8,1,fs), kjer fs od 100 od 10000 % (probaj tudi 40, kjer je hud aliasing) function fft01b(f1,f2,v1,v2,tmax,fs) tt=0:1/fs:(tmax-1/fs); ss=akordvol([f1,f2],[v1,v2],tmax,fs); plot(tt,ss,"linewidth&qu...
by alesB
Mon Feb 13, 2023 4:07 pm
Forum: Uporaba računalnika
Topic: 9. ura (plan): FFT
Replies: 7
Views: 210

Re: 9. ura (plan): FFT

% vsota dveh signalov istih amplitud (akord) % vnaprej pripravljeno function fft01a() f1=10; f2=15; tmax=1.0; fs=1000; tt=0:1/fs:(tmax-1/fs); ss=akordvol([f1,f2],[1,0.5],tmax,fs); plot(tt,ss,"linewidth",3);grid; pause(1); fftss=fft(ss); ff=0:1/tmax:(fs-1/tmax); nmax=round(tmax*fs); plot(f...